вибухові речовини

вибухові речовини
взрывчатые вещества (ВВ) - explosives, blasting agents - *Sprengstoffe - хімічні сполуки або механічні суміші речовин, здатні під впливом зовнішньої дії (початкового імпульсу) до швидкого самопоширюваного перетворення (вибуху) з виділенням великої кількості теплоти та утворенням газів, здатних спричиняти руйнування і переміщення оточуючого середовища. Вибуховими можуть бути речовини або суміші будь-якого аґреґатного стану. Широке застосування в гірн. справі отримали т.зв. конденсовані ВР, які характеризуються високою об'ємною концентрацією теплової енергії. ВР розрізняють: за осн. формами перетворення, за призначенням, хім. складом, фізичним станом. За характером перетворення в умовах експлуатації ВР поділяють на м е т а л ь н і (або порохи) та б р и з а н т н і. Перші використовують в режимі горіння, напр., у вогнепальній зброї і ракетних двигунах, другі - в режимі детонації, напр., в боєприпасах і на вибухових роботах. Бризантні ВР, які застосовуються в пром-сті, наз. промисловими ВР. За сприйнятливістю до зовн. впливів бризантні ВР поділяють на первинні і вторинні. До первинних відносять ВР, здатні вибухати в невеликій масі при підпаленні (швидкий перехід горіння в детонацію). Вони також значно чутливіші до механіч. впливів, ніж вторинні. Детонацію вторинних ВР викликають ударно-хвильовим впливом за допомогою невеликої маси первинних ВР, вміщених в капсуль-детонатор. Тому первинні ВР називають також ініціюючими. За хім. складом ВР поділяють на індивідуальні сполуки і вибухові суміші. До індивідуальних вибухових речовин, що є хімічними сполуками, належать нітросполуки, зокрема ароматичного ряду (напр., тринітротолуол, тринітрофенол), ефіри та солі азотної кислоти (нітрогліцерин, піроксилін, нітрат амонію) тощо. Найбільш поширені вторинні індивідуальні ВР - азотовмісні ароматичні, аліфатичні і гетероциклічні органічні сполуки, в т.ч. нітросполуки (тротил, тетрил, нітрометан), нітроаміни (гексоген, октоген), нітроефіри (нітрогліцерин, нітрогліколі, нітроклітковина, тен). З неорганіч. сполук до ВР належить аміачна селітра. Найбільш поширеним видом бризантних вибухових сумішей є ВР, що містять як окиснювач нітрат амонію (амоніти, амотоли, амонали) та суміші індивідуальних ВР, напр. динаміт. Суміші тротилу з гексогеном або теном (пентоліт), найбільш придатні для виготовлення шашок-детонаторів. Крім вказаних компонентів, в залежності від призначення ВР в них можуть вводитися і інш. речовини для надання ВР певних експлуатаційних властивостей, напр. сенсибілізатори, що підвищують сприйнятливість до ініціювання, або, навпаки, флегматизатори, що знижують чутливість до зовн. впливів; гідрофобні добавки - для надання ВР водостійкості; пластифікатори, солі-гасителі полум’я - в запобіжних ВР. За фізичним станом ВР класифікують на порошкоподібні, ґранульовані, пресовані, литі, пластичні, текучі. За умовами застосування ВР поділяють на незапобіжні – для висадження тільки на земній поверхні (клас І), незапобіжні – для висадження на земній поверхні і у вибоях шахт, в яких відсутнє виділення горючих газів і пилу або застосовується інертизація привибійного простору (клас ІІ), запобіжні – допущені в шахти і підземні рудники з пилогазовим режимом (класи ІІІ-VІІ). Див. також вибухові речовини найпростіші, вибухові речовини перхлоратні, вибухові речовини, що містять воду.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "вибухові речовини" в других словарях:

  • вибухові речовини, що містять воду — водосодержащие взрывчатые вещества explosive slurry wasserhaltige Sprengstoffe вибухові речовини на основі амонійної селітри, пластифіковані водною желатиною. Вперше запропоновані амер. вченим М.А.Куком в 50 х рр. ХХ ст. В Україні до них належать …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вибухові речовини перхлоратні — взрывчатые вещества перхлоратные perchlorate explosives *Perchloratite, Perchloratsprengstoffe вибухові суміші, в яких як окиснювачі використовуються солі хлорної к ти (перхлорати калію, натрію, амонію). Завдяки великому вмісту кисню перхлоратні… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • бризантні вибухові речовини — бризантные взрывчатые вещества detonating explosives, desruptive explosives, high explosives hoch explosive, Sprengstoffe, Brisanzsprengstoffe вибухові речовини (ВР), які, як правило, менш чутливі до зовнішніх впливів, ніж ініціюючі ВР. Здатні до …   Гірничий енциклопедичний словник

  • запобіжні вибухові речовини — предохранительные взрывчатые вещества safety explosives *Wettersprengstoffe, Sicherheitssprengstoffe спец. вибухові речовини суміші, від вибуху яких метан і вугільний пил не займаються. Застосовуються для проведення вибухових робіт у шахтах.… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • водонаповнені вибухові речовини — водонаполненные взрывающиеся вещества water full explosives wasserhaltige Sprengstoffe крупнодисперсні вибухові речовини (акватоли, іфзаніти), що вміщують до 20% води. Наповнення водою індивідуальних нерозчинних у воді ВР з негативним кисневим… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вибухові речовини найпростіші — взрывчатые вещества простейшие simple explosives, simple blasting agents *gewöhnliche Sprengstoffe – спільна назва вибухових сумішей на основі амонійної селітри з дизельним пальним, які відрізняються простотою виготовлення з вибухобезпечних… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • аміачно-селітряні вибухові речовини — аммиачно селитренные взрывчатые вещества ammonal, ammonium nitrate explosives *Ammonsalpetersprengstoffe, Ammonnitratsprengstoffe, ANC Sprengstoffe вибухові суміші, осн. складова частина яких амонійна селітра. А. с.в.р. поділяють на амоніти,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • амонійно-селітряні вибухові речовини — аммиачно селитренные взрывчатые вещества ammonal, ammonium nitrate explosives *Ammonsalpetersprengstoffe, Ammonnitratsprengstoffe, ANC Sprengstoffe вибухові суміші, осн. складова частина яких амонійна селітра. А. с.в.р. поділяють на амоніти,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вибухові матеріали — взрывные материалы explosion materials *Sprengstoffe термін, що поєднує вибухові речовини та засоби висадження, включаючи детонатори проміжні …   Гірничий енциклопедичний словник

  • желатиновані вибухові речовини — желатинированные взрывчатые вещества explosives gelatine, gelatine blasting agents *gelatinöse Sprengstoffe – динаміти та ін. ВР пластичної консистенції, яка досягається за рахунок введення до їх складу колоїдної бавовни. Прикладом ЖВР є вибухова …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»